CIRCULAIRE ENERGIE

De energiekringloop

Biomassa Fryslân geeft vorm aan de regionale energiekringloop. De basis hiervoor is te vinden in de kwaliteit en uitstraling van de groene leefomgeving. De instandhouding daarvan draagt bij aan het welzijn van mens en dier. Tegelijkertijd liggen hier kansen om te komen tot een circulaire economie. Bij doordacht en doelmatig beheer van houtopstanden komt namelijk houtige biomassa vrij. En dat is een gebiedseigen grondstof voor duurzame energie.

De circulaire economie

De circulaire economie biedt volop kansen om reststromen te benutten als hoogwaardige brandstof. Die is van duurzame oorsprong, het verbruik ervan is CO2 neutraal en de bijbehorende arbeid ondersteund de regionale werkgelegenheid. Zo wordt direct bijgedragen aan klimaatdoelstellingen en is men zelfvoorzienend op basis van gebiedseigen grondstoffen.

De kracht van de regio

De biomassa die wij als grondstof gebruiken voor duurzame brandstof is het snoeihout dat afkomstig is uit bos, park en laan. De uitdaging is om beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten, in balans met de draagkracht van de groene omgeving. Door waarde toe te kennen aan de vrijkomende biomassa komt ook geld vrij voor het uitvoeren van landschapsbeheer. En dat heeft een positief effect op de biodiversiteit. We werken hiervoor samen met partijen uit de regio. Zo blijft de waarde van natuur, arbeid en energie voor het gebied behouden.

Deel deze pagina

Circulaire Energie

Bekijk deze video over duurzame biomassa van het Ministerie van Economische Zaken en de Algemene Vereniging Inlands Hout.