We sluiten overeenkomsten met regionale (semi)overheden en terreinbeherende organisaties voor de levering van biomassa. Die is altijd afkomstig uit doordacht en doelmatig beheer van houtopstanden. De biomassa wordt op lokale depots opgewerkt tot kwalitatief hoogwaardige brandstof en ingezet bij verbruikers in de directe omgeving. Het is dus nadrukkelijk niet zo dat Biomassa Fryslân gebruik maakt van hout, dat afkomstig is uit kappen van oerbossen, productiebossen, of dat het van heinde en verre wegkomt.